کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 247
موضوع‌ها: 199
اعضا: 285
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/17
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/14
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/2
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/87
تعداد موضوعات هر عضو: 0/7
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: vyacheslavObeve
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 2/46%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (33,068 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (17,192 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (16,216 بازدید)
روش های جدید تست MOS (15,227 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (9,594 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (9,149 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (8,874 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (8,825 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (7,894 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (7,719 بازدید)
آشنایی با درایو تست شبکه 3G (7,639 بازدید)
Data collected during drive testing (7,140 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (7,016 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (6,963 بازدید)
تکنولوژی‌های‌ به کار رفته در جام جهانی روسیه و استادیوم‌ فینال (6,932 بازدید)