کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 636
موضوع‌ها: 624
اعضا: 1,091
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/4
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/39
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/68
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/58
تعداد موضوعات هر عضو: 0/57
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/02
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: xuvwjycfjv
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/55%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: AToll (با 418 ارسال , 418 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
Fortnite V Bucks Share. Fortnite Generator.Net. (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (37,166 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (18,860 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (17,921 بازدید)
روش های جدید تست MOS (16,725 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (10,517 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (10,329 بازدید)
Megapolis Xp Hack Sreetal. Megapolis Cheat Engine 6.4 Portable (9,981 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (9,603 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,575 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (8,643 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,591 بازدید)
Tutorial on How to Run TEMS Software (8,520 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (8,411 بازدید)
تکنولوژی‌های‌ به کار رفته در جام جهانی روسیه و استادیوم‌ فینال (8,406 بازدید)
Tutorial Actix (8,401 بازدید)