کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 247
موضوع‌ها: 199
اعضا: 318
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/2
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/16
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/26
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/78
تعداد موضوعات هر عضو: 0/63
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: lorenayg1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 2/2%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: shadi5778 (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (11,730 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (11,261 بازدید)
تست SSV در 3G (11,172 بازدید)
روش های جدید تست MOS (10,540 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (8,068 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (7,528 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (7,280 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (6,661 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (6,532 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (6,011 بازدید)
اسکنر 3G LTE (5,332 بازدید)
نرم افزارهای طراحی و بهینه سازی شبکه های موبایل (5,007 بازدید)
نکاتی برای حفط امنیت گوشی موبایل (4,825 بازدید)
پیمانکاران (4,632 بازدید)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (4,410 بازدید)