کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 247
موضوع‌ها: 199
اعضا: 3,083
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/19
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/16
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2/43
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/08
تعداد موضوعات هر عضو: 0/06
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: latoyaxb18
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/23%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: shadi5778 (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (16,890 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (13,415 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (12,603 بازدید)
روش های جدید تست MOS (11,966 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (8,498 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (7,831 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (7,685 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (6,962 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (6,876 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (6,848 بازدید)
اسکنر 3G LTE (5,581 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (5,384 بازدید)
Data collected during drive testing (5,369 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (5,306 بازدید)
Xcal (5,291 بازدید)