کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 247
موضوع‌ها: 199
اعضا: 7,195
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/18
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/15
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 5/27
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/03
تعداد موضوعات هر عضو: 0/03
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/24
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: carolynny1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/1%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: 3G/WCDMA (با 36 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: shadi5778 (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تست SSV در 3G (31 پاسخ)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (8 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (0 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (26,684 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (15,731 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (14,880 بازدید)
روش های جدید تست MOS (13,929 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (9,055 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (8,437 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (8,414 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (8,326 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (7,483 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (7,321 بازدید)
Data collected during drive testing (6,471 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (6,346 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (6,319 بازدید)
تکنولوژی‌های‌ به کار رفته در جام جهانی روسیه و استادیوم‌ فینال (6,255 بازدید)
Xcal (6,230 بازدید)