کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 217
موضوع‌ها: 205
اعضا: 198
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/15
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/14
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/13
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/1
تعداد موضوعات هر عضو: 1/04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/06
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: cyexzkusmnk
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 3/54%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: آموزش (با 26 ارسال , 26 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
نکات خرید تبلت ارزان (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (35,866 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (17,889 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (17,027 بازدید)
روش های جدید تست MOS (15,839 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (9,864 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (9,721 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,166 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (9,113 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,151 بازدید)
آشنایی با درایو تست شبکه 3G (7,998 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (7,981 بازدید)
Data collected during drive testing (7,653 بازدید)
Globe Telecom - SMS / Text Explained (7,576 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (7,542 بازدید)
Xcal (7,463 بازدید)