کانال تلگرامX

آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 636
موضوع‌ها: 624
اعضا: 416
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/41
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/4
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/27
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1/53
تعداد موضوعات هر عضو: 1/5
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/02
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Davidsic
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 1/44%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: AToll (با 418 ارسال , 418 موضوع)
برترین معرف‌ها: taghit (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (3 پاسخ)
درایو تست شبکه 2G (3 پاسخ)
روشهای ساخت گزارش اتوماتیک (2 پاسخ)
دانلود نسخه 2015 (2 پاسخ)
بهینه سازی شبکه 3G (2 پاسخ)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (2 پاسخ)
روش های جدید تست MOS (2 پاسخ)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (2 پاسخ)
پیمانکاران (1 پاسخ)
اسکنر 3G LTE (1 پاسخ)
TEMS Investigation 17 (0 پاسخ)
دانلود نسخه 2014 (0 پاسخ)
انواع تست های میدانی و تست سرویسهای ویژه (0 پاسخ)
Fortnite V Bucks Share. Fortnite Generator.Net. (0 پاسخ)
درایو تست با استفاده از تمز (0 پاسخ)
تست SSV در 3G (36,814 بازدید)
معرفی و ارائه رزومه برای نفرات متخصص (18,432 بازدید)
TEMS Pocket تمز پوکت 13.3 (17,557 بازدید)
روش های جدید تست MOS (16,293 بازدید)
اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟ (10,295 بازدید)
درایو تست شبکه 2G (10,048 بازدید)
دانلود نسخه 2015 (9,361 بازدید)
بهینه سازی شبکه 3G (9,316 بازدید)
معرفی نرم افزار TEMS™ Pocket (8,327 بازدید)
بررسی نحوه تست کیفیت مکالمه (8,189 بازدید)
جی پی اس چگونه کار می کند؟ (8,123 بازدید)
آشنایی با درایو تست شبکه 3G (8,092 بازدید)
Tutorial on How to Run TEMS Software (8,007 بازدید)
Xcal (7,986 بازدید)
Tutorial Actix (7,937 بازدید)