ایستگاه تلکام
توضیح و مقایسه نسل های شبکه های موبایل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایستگاه تلکام (http://istgahtelecom.com)
+-- انجمن: اخبار و تازه ها (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=37)
+--- انجمن: 3G/4G (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=42)
+--- موضوع: توضیح و مقایسه نسل های شبکه های موبایل (/showthread.php?tid=202)توضیح و مقایسه نسل های شبکه های موبایل - admin - 2016/07/19

[تصویر:  xfpt_3g4g5g.jpg]

این مقاله شامل موارد زیر است

nINTRODUCTION

n 1G TECHNOLOGY
n 2G TECHNOLOGY
n MODELS OF 1G & 2G
n 2.5 TECHNOLOGY
n 3G TECHNOLOGY
n 4G TECHNOLOGY
n 5G TECHNOLOGY
nWIRELESS  APPLICATIONS
nWIRELESS SERVICES
nEVOLUTION FROM 1G TO 5G TECHNOLOGY
nCONCLUSION

دانلود


کد:
password: istgahtelecom.com