ایستگاه تلکام
درایو تست با استفاده از تمز - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایستگاه تلکام (http://istgahtelecom.com)
+-- انجمن: Mobile Network tools and Experience (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=47)
+--- انجمن: Drive Test (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=49)
+---- انجمن: Tools (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=48)
+----- انجمن: Tems Investigation (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=32)
+------ انجمن: درایو تست شبکه ی 2G به وسیله ی Tems (http://istgahtelecom.com/forumdisplay.php?fid=3)
+------ موضوع: درایو تست با استفاده از تمز (/showthread.php?tid=14)درایو تست با استفاده از تمز - AEC - 2015/03/03

یا استفاده از این PDF می توانید روش درایو تست 2G را بررسی نمایید